Introduktion

tor1.jpg

Förord

Den här föreliggande berättelsen är en ny utgåva av ”Fädernas gudasaga”, Viktor Rydbergs bok, utgiven av Albert Bonniers förlag, 1906. Texten har ändrats något, för att lättare kunna tillgodogöras av nutida läsare.

Långa meningar med många inflätade bisatser har, när så låtit sig göras, delats upp eller förkortats något. Gammalstavningen har (utom i namn) ersatts av modern stavning, men verb i pluralform, liksom den av Rydberg använda ordföljden, har i stort sett behållits. Med detta har jag strävat efter att bibehålla den ålderdomliga prägel den ursprungliga texten har.

Noteras kan, att Viktor Rydberg i sin berättelse inte är enig med Snorre Sturlasson och hans Edda. Berättelsen om gudarna skiljer sig åt en del vad beträffar namn och de händelser de råkar ut för.

Under fliken "Ordlista" finns Viktor Rydbergs ordförklaringar samt, i en del fall, motivering för den "Rydbergska" tolkningen, en i sig nog så intressant läsning.

Bilderna under fliken "Bilder" stammar från den nationalromantiska eran i slutet av 1800-talet och är hämtade från olika håll på nätet.

Men nu till denna spännande och fantasifulla berättelse om vad våra fäders gudar hade för sig.

Nöjsam läsning, önskar

Anders Wendén

 

oden.jpg

Välkommen till min hemsida

DE GAMLA GUDARNA

Ditt besök är gratis

och här finner du

en nyutgåva av

Viktor Rydbergs bok

Fädernas Gudasaga

 

Bilden ovan antas

föreställa Oden

samt korparna

Hugin och Munin.

Del av hjälmornament

från Vendeltid.

 

 

Völvan, var en mytisk

varelse, som kunde se

allt, i alla tider.

 

 

För fler intressanta uppgifter

om gudarnas värld, se

www.nordisk-mytologi.se

 

 

Välkommen också till min

historiska hemsida

LANDET VID ULTIMA THULE

www.tidhjul.n.nu

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad 14-09-08

 

 

 

KONTAKT

[email protected]

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)